Учись і працюй одночасно

Дворічна програма для тих, хто поєднує роботу і навчання

Будуй кар’єру

Обирай з широкого спектра ролей вищого керівництва у сфері охорони здоров’я

Будь серед однодумців

Навчайся з тими, хто має схожі цінності та цілі

Стань могилянцем

Приєднайся до спільноти одного з кращих університетів України — НаУКМА

images
ДЛЯ КОГО ПРОГРАМА?

Члени управлінських команд медичних закладів усіх форм власності:

директор/-ка,
заступник/-ця директора/-ки,
старша медсестра / старший медбрат,
завідувач/-ка відділенням

Державні службовці у сфері охорони здоров’я

Медичні професіонали

Представники громадянського суспільства

Представники міжнародних проєктів у сфері охорони здоров’я

Військові, ветерани/ -ки.

УЯВИ! ЩО ІСНУЄ магістерська програма твоєї мрії!

Ми поєднали:

  • Унікальні компетенції у сфері охорони здоров’я, врядуванні й управлінні — актуальні й на майбутнє.
  • Викладачів і гостьових лекторів-практиків.
  • Стандарти навчання, традиції та спільноту Києво-Могилянської академії.

Структура програми

Курс покликаний дати студентам уявлення про природу системи охорони здоров’я та основи врядування як способу впливати на роботу цієї системи. Він знайомить студентів із природою систем та основами системного мислення. Студенти опанують основні концепти та проблеми врядування — управління складними системами у сфері публічної політики. У курсі розкрито еволюційну природу систем охорони здоров’я.

Він знайомить студентів з історичними, суспільними, політичними та економічними факторами, які сформували основні моделі систем охорони здоров’я у сучасному світі. Протягом курсу студенти дискутують про актуальні практичні проблеми, які постають у сучасних системах охорони здоров’я у світі та в Україні.

Теми курсу включають: принципи та складові системи охорони здоров’я, проблеми (де)централізації в секторі охорони здоров’я, основні концепції фінансування охорони здоров’я, вступ до загального охоплення медичними послугами, оцінку ефективності систем охорони здоров’я.

Курс ознайомить з основними епідеміологічними концепціями, різними дизайнами досліджень та силою доказів на основі дизайну дослідження.

Ви навчитеся визначати поточні проблеми в підходах до охорони здоров'я та генерувати ідеї щодо багаторівневих та багатокомпонентних підходів до вирішення проблем громадського здоров’я.

Теми курсу включають: використання епідеміології для розуміння хвороб, здоров’я та оцінки послуг охорони здоров’я, ієрархія дизайнів досліджень, оцінка даних досліджень, особливості профілактики захворюваності, соціо-екологічна перспектива громадського здоров’я.

Курс зосереджений на розумінні основ економіки охорони здоров'я, її ключових концепцій та їх впливу на результати та витрати на здоров'я. Курс також пояснює, як справедливість, ефективність і результативність можуть бути збалансовані для кращих результатів здоров’я.

Ви дізнаєтеся про неспроможність ринкових механізмів в охороні здоров’я та стимули для надавачів послуг охорони здоров’я. Обговорите взаємозв'язок між економічним розвитком і здоров'ям, а також між профілактикою та потенційними економічними вигодами. Почуєте про результативність систем охорони здоров’я та надавачів послуг, а також можливість впровадження медичної допомоги, що ґрунтується на цінностях.

Досліджуватимете економіку фармацевтики та впровадження інноваційних фармацевтичних препаратів.

Курс озброює теоретичними та практичними знаннями щодо фінансування охорони здоров’я та пояснює, як урядова фіскальна політика впливає на сектор охорони здоров’я. Розкриває поняття фінансового захисту в охороні здоров’я та його реалізація в Україні.

Ви заглибитеся в поняття універсального охоплення, а також зрозумієте, яку роль відіграють гарантований пакет послуг, співоплати та добровільне медичне страхування.

Теми курсу включають: складові систем фінансування охорони здоров’я (об’єднання коштів, розподіл, механізми оплати), фінансовий захист, неформальні платежі, універсальне охоплення, медичне страхування.

Курс ознайомить з основними концепціями лідерства в сьогоденні. Він акцентує увагу на ключових елементах лідерства в сучасних організаціях.

Ви зможете оцінити ефективність керівних ролей і обов’язків, переваги та недоліки, навчитеся прогнозувати наслідки поведінки та дій, посилите навички для вирішення складних лідерських ситуацій.

Курс допомагає розібратися в базових принципах та підходах до управління якістю в охороні здоров’я.

Ви дізнаєтеся про загальне управління якістю, навчитеся планувати, керувати та оцінювати систему управління якістю. Побачите різні аспекти якості — від клінічної якості до задоволеності пацієнта, а також ознайомитеся зі створенням сприятливих умов для загального управління якістю. Ви навчитеся працювати з помилками та управляти несприятливими й екстреними подіями.

Теми курсу включають: загальне управління якістю, стандарти якості, сервіс, управління ризиками.

Курс ознайомить із сучасними підходами до управління людськими ресурсами як на рівні системи охорони здоров’я, так і на рівні медичних закладів. Представлення теоретичних моделей і прикладів інших країн поєднано в курсі з практичним досвідом в Україні. До курсу включені теми, подальший розвиток яких сприятиме розвитку людських ресурсів в охороні здоров’я в Україні.

У курсі слухачі вивчають складові стратегії, які визначають успіх організацій охорони здоров’я.

Ви навчитеся розробляти стратегію розвитку. Для цього ви опануєте такі теми: постановка цілей, аналіз зовнішнього середовища, вибір і реалізація стратегій. У межах курсу розглянете практичні проблеми управління в охороні здоров’я, що пов'язані зі стратегічним плануванням і управлінням.

Курс розкриває теоретичні базові поняття фінансового менеджменту через призму діяльності медичного закладу. Основний наголос — на читанні фінансової звітності медичного закладу і її розумінні, а також на прийняття рішень, які є фінансово обґрунтованими й приводять до росту прибутків закладу.

Презентація кейсів державних підприємств з іншої галузі, медичних закладів різного рівня в прив’язці до реальних управлінських рішень допоможе виробити навичку «діяти за аналогією». Ви зрозумієте ключові фінансові процеси в медичному закладі та опануєте інструменти для прийняття управлінських рішень відповідно до стратегії розвитку.

Експерти-практики з приватних та комунальних закладів під час курсу поділяться власним успішним досвідом.

Курс розроблений для того, щоб майбутні і теперішні управлінці в охороні здоров’я розуміли важливість ухвалення рішень, які ґрунтуються на доказовій базі, а також самостійно організувати дослідження. Ця дисципліна передусім сфокусована на кількісних та якісних стратегіях соціальних досліджень, що релевантні в контексті охорони здоров’я.

Наприкінці дисципліни слухачі підготують власні дослідницькі пропозиції до майбутніх магістерських робіт в рамках другого року навчання. А отже, кожен елемент дисципліни націлений на підготовку відповідних розділів дослідницької пропозиції.

Курс надає студентам розуміння про те, як плануються і проводяться емпіричні наукові дослідження, що згодом можуть бути опубліковані в міжнародних наукових журналах. Ми зробимо огляд дизайнів досліджень, розглянемо кількісні та якісні підходи до збору та аналізу даних, а також звернемося до етичного виміру проведення наукового проєкту.

Курс розкриває поняття й суть права на здоров’я як цілі сучасної системи охорони здоров’я, до якої мають прагнути як заклади охорони здоров’я, так і органи державної влади, місцевого самоврядування, громади, суди. Від розуміння природи права на здоров’я відштовхуються ті інструменти, до яких вдаються політики, експерти, державні службовці, котрі будують та реформують системи охорони здоров’я.

Велика увага в курсі зосереджена також на ролі держави у реалізації права на здоров’я через такі інструменти як органи державної влади, законодавство, інститути ліцензування та акредитації, автономізації надавачів медичних послуг. Протягом курсу також розглядаються судові кейси, присвячені розумінню й реалізації права на здоров’я і справедливості при ухваленні політичних рішень у сфері охорони здоров’я.

Курси, які можна пройти за вибором: Організаційна культура, Організація і фінансування первинної медичної допомоги, Політика охорони здоров`я, Комунікація в охороні здоров’я, Фармацевтичний менеджмент, Проєктний менеджмент, Психічне здоров`я, Організаційна діагностика та організаційні зміни, Епідеміологія, Економічне оцінювання втручань в охороні здоров`я, Основи медичного права, Фандрейзинг в охороні здоров`я, Реформи та стабільне фінансування охорони здоров`я, Логістика та операційний менеджмент, Сприяння здоров`ю, Статистика в охороні здоров`я, Договірне право в охороні здоров`я, Маркетинг в охороні здоров`я, Медицина, заснована на свідченнях, Аудит систем менеджменту якості, Адвокація в охороні здоров`я, Електронна охорона здоров`я, Публічна комунікація, Організації, які сприяють розвитку і навчанню, Пацієнтоорієнтованість в охороні здоров`я, Фармацевтичний сектор і доступ до ліків, Актуальні проблеми управління в охороні здоров’я, Критичне мислення в управлінні в охороні здоров’я.

Викладачі програми

На програмі викладатимуть кращі викладачі Києво-Могилянської академії, гостьові спікери, експерти-практики, зокрема:

Павло Ковтонюк

співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC), консультант Бюро ВООЗ з питань зміцнення систем охорони здоров'я (2019-2020 рр.), заступник міністра охорони здоров’я України (2016-2019 рр.).

Тетяна Черниш

PhD, керівниця проєктного офісу україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», ​​доцентка, викладачка кафедри соціології Києво-Могилянської академії.

Наталія Рябцева

співзасновниця Українського центру охорони здоров’я (UHC), заступниця голови Національної служби охорони здоров’я України (2019-2020 рр.), керівниця офісу імплементації реформи фінансування охорони здоров’я в МОЗУ (2017-2019 рр.).

Матвій Хренов

співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC), радник міністра охорони здоров’я України (2018-2020 рр.), радник голови Національної служби охорони здоров’я України (2020-2021 рр.).

Альона Мажная

PhD, головна дослідниця проєкту вивчення впровадження доказових методів лікування розладів психічного здоров’я на первинну ланку медичної допомоги, викладачка Школи Охорони Здоров'я Києво-Могилянської академії.

Ірина Немирович

співзасновниця Українського центру охорони здоровʼя (UHC) та БФ «Таблеточки». Генеральна директорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ (2017-2019).

Валентина Ануфрієва

Викладачка, дослідниця, письменниця. Координаторка з освіти в медичному менеджменті, україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Вім Гроот

PHD, професор економіки охорони здоров’я, професор освіти, заснованої на свідченнях, Маастрихтського університету.

Марія Шваб

Магістриня менеджменту в охороні здоров’я, старша викладачка НаУКМА.

Юлія Вернигор

Старша викладачка Школи охорони здоров’я НаУКМА, магістр менеджменту організацій в охороні здоров’я.

Аксель Хоффманн

PHD, Швейцарський інститут тропічного і громадського здоров’я.

Олександр Жигінас

Начальник управління виробничої аналітики, ДП МОУ «Державний оператор тилу», директор департаменту моніторингу Національної служби охорони здоров’я України (2019-2020 рр.), радник міністра охорони здоров'я (2016-2019 рр.).

Олексій Геращенко

Економіст, підприємець, педагог і письменник. Викладач авторських фінансових курсів в Києво-Могилянській бізнес-школі, бізнес-тренер і консультант. Автор 4-х книжок: «Економіка XXI», «Лише секунда», «Котономіка або Як коти економіку будували», «Власний бізнес. Перший крок. Економіка».

Арсен Жумаділов

Керівник Агенції ресурсного забезпечення ЗСУ, генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» МОЗ України (2019–2023), голова Правління ГО «Кримський інститут стратегічних досліджень», старший викладач НаУКМА, магістр Public Management and Governance (Лондонська школа економіки, Велика Британія).

Гостьові спікери

Для навчання ми залучаємо відомих експертів з різних сфер, які діляться практичними кейсами з власної діяльності.

Як проходитиме навчання?

Це повноцінна магістерська програма у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» тривалістю 2 роки.

  • Програма максимально адаптована для студентів, які поєднують роботу і навчання.
  • Раз на місяць — обов’язкова присутність на заняттях у Києві.
  • Під час аудиторних занять викладачі та гостьові лектори використовують різноманітні інтерактивні формати.
  • Ти не просто вивчиш матеріал, ти навчишся мислити інакше, критично оцінювати та аналізувати чужі ідеї та генерувати власні.
  • Між зустрічами у Києві — онлайн-лекції, вебінари, багато самостійної роботи та опрацювання літератури.
ЯКА ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ?

Повна вартість програми — 220 000 гривень.

Для найбільш мотивованих студентів передбачені стипендії.

Відбір стипендіатів відбувається після складання вступних іспитів.

Стипендії

Студенти магістерської програми можуть розраховувати на стипендії, що повністю або частково покриватимуть вартість навчання. 

Команда програми співпрацює з донорами та партнерами, готовими підтримати тебе у навчанні.
Щоб взяти участь у відборі на всі види стипендій, вам необхідно скласти вступні випробування на МП «Менеджмент в охороні здоров’я». Стипендії будуть розподілятися між вступниками, які подадуть заяви на отримання стипендій та займуть перші 25 місць у рейтинговому списку вступників на програму.
У 2023 році 14 студентів програми отримали стипендії, що повністю або частково покриватимуть вартість навчання.
Ми радимо у будь-якому разі реєструватися на іспити — співбесіди з англійської мови та фахового вступного випробування у Києво-Могилянській академії або відповідні тестування.
logo

Україно-швейцарський проєкт надає стипендії, що покриють 59% вартості навчання 10-ом студентам.

Стипендія для фахівців та фахівчинь в галузі охорони здоров’я, які продемонстрували високу мотивацію і розуміння цілей розвитку закладу/системи та свого розвитку в ньому від часу вступного іспиту зі спеціалізації, а також в мотиваційному листі. 

Календар вступу

Це повноцінна магістерська програма, тому вступ відбуватиметься відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого МОН, та Правил прийому на навчання до Києво-Могилянської академії у 2024 році.

Вступити на програму можна з як з дипломом бакалавра, так і з дипломом магістра будь-якої спеціалізації.

Цього року створили спеціальний Телеграм-канал, де будемо оперативно ділитися усіма оновленнями та лайфхаками щодо вступу. Приєднуйтеся за посиланням: https://t.me/vstup_hcm_ukma

Травень
7 - 29
до 17:00

зареєструйтеся для складання ЄВІ* та ЄФВВ** у будь-якому зручному закладі вищої освіти. У тому числі це можна зробити в НаУКМА.

Червень — Липень
24 - 15

складіть іспити в основну сесію ЄВІ, ЄФВВ за графіком, затвердженим УЦОЯО.

Липень — Серпень
31-14

подача заяви на вступ та мотиваційного листа у особистому електронному кабінеті ЄДЕБО

Серпень
15-23

подача заяв на отримання повної або часткової стипендії для студентів МП «Менеджмент в охороні здоров’я» ***

Серпень
23

оприлюднення рейтингових списків вступників

Серпень
25

оприлюднення списків стипендіатів МП «Менеджмент в охороні здоров’я»

Серпень
до 31

подача документів у НаУКМА для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Вересень

зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

*

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

**

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — предметний тест з управління та адміністрування, яке проводиться УЦОЯО. Обидва іспити відбуваються у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) у різних населених пунктах України та навіть за кордоном. Список центрів буде розміщений на сайті УЦОЯО

***

Щоб взяти участь у відборі на всі види стипендій, вам необхідно скласти вступні випробування на МП «Менеджмент в охороні здоров’я». Стипендії будуть розподілятися між вступниками, які подадуть заяви на отримання стипендій та займуть перші 25 місць у рейтинговому списку вступників на програму

Магістерська програма реалізується у співпраці Києво-Могилянської академії з Українським центром охорони здоров’я і Україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти», що у партнерстві з Маастрихтським університетом (Нідерланди).